छत्तीसगढ़ सेक्टर छत्तीसगढ़ सेक्टर

 

 छत्तीसगढ़ सेक्टर मुख्यालय ,के.रि.पु.बल

 पुराना हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी ,

 रायपुर,छत्तीसगढ़

 पिन –           492001

 फ़ोन न :       0771-2432902

                  0771-4247180

 मेल आईडी   igpopsctg@crpf.gov.in

                  igopscg@gmail.com

Go to Navigation